luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4098 ha
Intravilan: 162 ha
Extravilan: 3936 ha
Populatie: 4536
Gospodarii: 2160
Nr. locuinte: 2100
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Prundeni, Zăvideni, Bărbuceni, Călina
Asezarea geografica:
Teritoriul administrativ Prundeni este situat în aproximativ partea sud sud-estică a judeţului Vâlcea, în vecinatatea nordică a Municipiului Drăgăşani, are o desfăşurare nord-sud pe partea dreapta a Râului Olt şi este deservit de şoseaua naţională Râmnicu Vâlcea-Drăgăşani.
Se învecinează cu urmaătoarele teritorii administrative:
La nord - comuna Orleşti;
La sud - Municipiul Drăgăşani;
La est - Râul Olt;
La vest - comuna Suteşti.
Distanţa de centrul comunei la Municipiul Râmnicu Vâlcea, reşedinţa de judeţ, este de 45 km
Pe drumul naţional 64, care leagă localităţile Piatra Olt, un important nod de cale ferată şi Râmnicu Vâlcea, reşedinţa judeţului Vâlcea, aproape paralel cu Valea Oltului, se desfăşoară o adevărată salbă de localităţi rurale. Printre acestea se află şi comuna Prundeni, dăinuind pe aceste locuri cu sute de ani în urmă
Activitati specifice zonei:
Economia comunei Prundeni are un caracter agricol puternic influenţat de poziţia limitrofă cu Municipiul Drăgăşani. Comuna Prundeni este situata în arealul podgoriei Drăgăşani. Podgoria Drăgăşani este recunoscută atât la nivel naţional cât şi internaţional.
Activitati economice principale:
Zona nu este suficient de dezvoltată din punct de vedere economic, deşi există resurse materiale de construcţie (nisip, balast, lemn). Economia comunei Prundeni are un caracter agricol putemic infiuenţat de poziţia limitrofă cu Municipiul Drăgăşani, conferindu-i şi un caracter periurban de intensă legătură cu metropola. Până în anul 1989 volumul activităţii economice se realiză în proporţie de 56,9% în sfera circulaţiei, 36,4% în agricultură şi 7,2% în industrie. Această proporţie era determinată de ponderea mare a salariaţilor navetişti ce întreţineau activ sistemul comercial local. După anii 1990 ponderea activităţii comerciale a scăzut foarte mult, agricultura revenind acum pe primul loc ca ramură economică a comunei.
Comuna se caracterizează printr-o pondere mare a rezervelor de păşuni dar cu potenţial scăzut şi printr-un patrimoniu viticol important.
Pe culturi potenţialul productiv al solurilor din comună se află în totalitate sub potentialul mediu al judeţului, cu circa 10%. O excepţie o constituie potentialul pentru vie, care este peste jumătatea potenţialui mediu al judeţului, însă caracteristica viticolă pozitivă a comunei se suprapune doar cu perimetrul productiv al dealului Oltului, unde se află comasate plantaţiile viticole.
Obiective turistice:
Lacul de acumulare Hidroenergetica Drăgăşani Zăvideni
Vizită la Podgoria Dealul Oltului
Parohia Bereni Călina cu hramul Sfântul Nicolae
Parohia Cătina cu hramul Sfântul Nicolae
Parohia Prundeni I cu hramul Sfânta Treime, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfântul Nicolae
Parohia Bărbuceni cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" şi Sfântul Nicolae - monument istoric
Parohia Prundeni II cu hramul Sfântul Nicolae
Parohia Zăvideni cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
În satul Bărbuceni este amplasata biserica Bărbuceni – Monument de arhitectură, în stil Brâncovenesc.
Biserica este un monument important al Olteniei, întrucat prezintă câteva elemente originale între bisericile din epocă. 
Puncte muzeale – nu există 
Aşezamintele culturale sunt materializate prin existenţa a cinci biserici ortodoxe; o biblioteca; două cămine culturale cu 250 de locuri în care funcţionează o sală de calculatoare conectate la internet; dotări sportive; un teren de fotbal.
Evenimente locale:
Culesul viilor, în cadrul căreia se organizează festivaluri de muzică populară, spectacole şi prezentarea producătorilor locali de vin
Hramul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Nicolae" - Biserica Parohială
Festivalul Drumul vinului vâlcean - octombrie
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionarea de terenuri cu redevenţe minime
Proiecte de investitii:
Modernizare sistem de irigaţii prin cele 2 ADI existente în comună. Asoc Valea Oltului şi OUAI Prundeni-Orleşti - /PNDR Măsura 125 
Modernizare drumuri comunale - OG 28
Modernizare infrastructură electrică şi telecomunicaţii MCSI sau POSCE
Extindere canalizare şi staţie de epurare - Fondul de mediu
Modernizare şi extindere centru social pentru persoane în vârstă şi combaterea violentei domestice POSDRU sau POR
Înfiinţare Parc Agrement şi Sport - POR
Lucrări de îmbunătăţiri funciare - combaterea eroziunii solului - PNDR
Reabilitare situri industriale şi redarea acestora agrosilviculturii - PNDR
Teatru de vara - Zăvideni - PNDR
Teren sintetic cu tribună - Zăvideni - PNDR
Stategii integrate de creştere a competitivităţii pe piaţa muncii în mediul rural - POSDRU
O CALIFICARE PENTRU TINE, O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU - POSDRU
Femeia-oportunităţi de integrare pe piaţa muncii - POSDRU